Sağlık

TTB AHEK ve SES’in Vergide Adalet Eylemleri 16’ıncı Haftasında!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından başlatılan “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemler, 16. haftasında da devam ediyor.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, birçok ilde düzenledikleri basın açıklamalarıyla ve taşıdıkları pankartlar, dövizler ve kokartlarla taleplerini dile getirdi. Eylem süreci için hazırlanan görseller ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katılarak destek verdi. “Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintilerinin yıl içinde sabit kalması ve kesinti oranının üst sınırının %15 olması talepleri gerçekleşene kadar her çarşamba devam edecek.

Vergide Adalet Eylemleri basın açıklaması şöyle

“Bugün 26 Haziran Çarşamba. 16. defa “Vergide Adalet” demek için Türkiye’nin dört bir yanındayız. Beş ayı geçen eylemlilik sürecimizde artık tüm Türkiye’nin “Vergide Adalet” dediğini görüyoruz. Evet, artık tüm Türkiye vergilerin adaletsiz olduğunu, yoksuldan alınıp bir avuç aşırı zengin sermayedara aktarıldığını ve bu nedenle yoksul kaldığımızı biliyor. Vergiler biz ücretlilerden, emeğiyle geçinmeye çalışanlardan, emekçilerden ve hatta emeklilerden toplanıyor. Bu toplanan vergiler ne sağlığımıza harcanıyor ne eğitimimize ne barınmamıza ne de beslenmemize. Bu nedenle randevu bulamıyoruz, bu nedenle eğitim alamıyoruz, bu nedenle dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna maruz kalıyoruz.”

Şehir Hastanesi İşletenden SIFIR VERGİ, Hastanede Çalışandan %35 Vergi!

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı yeni vergi düzenlemeleri çalışmasında şehir hastanelerini yapan 44 şirketten sadece 7’sinin vergi verdiğini, 37’sinin hiç vergi vermediğini öğrendik. Bu şirketlerin 2023 yılında verdiği toplam verginin ise 2,8 milyar lira olduğunu öğrendik. Bunun da ne kadarının ödendiğini bilmiyoruz. Sadece İstanbul’da, sadece Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanları 2023 yılında bu şirketlerin tümünden daha fazla vergi vermiş durumda. Dahası bu şirketlerin vergi oranının %25 olduğunu öğreniyoruz. Oysa orada çalışanlar bu ay %35 vergi ödüyorlar. Biz Hazine ve Maliye Bakanı’ndan bu adaletsizliği düzeltmesini talep ediyoruz.”

Vergilerle Yoksullaşma Değil, Vergide Adalet İstiyoruz!

“Bayrama ücretlerimizi alarak girdik; bayram bitiğinde enflasyonla, vergi yüküyle erittiğiniz maaşlarımızın kaybolduğunu gördük. Emeğiyle çalışanlar, emekliler için bir bayram daha hesap kitapla geçti. Önümüzdeki ay hesapladığınız enflasyona göre maaşlarımıza %20 civarında zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Gerçek enflasyonun çok altında bir zam yapmanız yetmeyecek, bizi yeni vergi dilimine sokup bu zammı hiç vermeyeceksiniz. Gelecek ay ücretlerimizi aldığımızda “%20 zamma ne oldu?” diyeceğiz. Bu “Vergide Adalet” değil! Bu yoksulun, emekçinin sırtına binmek. Vergi çalışmanızda vergi dilimlerini ve vergi sınırlarını düzeltmek yok. “Zam verdik” deyip bunu vergi ile geri almak var. Bu “Vergide Adalet” değil!”

Hazine ve Maliye Bakanı’na Sorular

“Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı? Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız? Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz? “Vergide Adalet” diye başladığınız çalışmayı Meclis’e sunarken, biz çalışanların sırtına bindirdiğiniz adaletsiz vergi sınırlarını düzletecek misiniz? Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz? Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız? Üç ay sonra Meclis açıldığında “Vergide Adalet”i sağlayacak mısınız?”

Eylemler Sürecek

“TTB ve SES, halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için mücadelelerini talepleri karşılık bulana kadar sürdüreceklerini belirtti. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları ve halkı davet etti. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

haber-inegol.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu